<bgsound src="http://www.weebly.com/uploads/8/0/4/1/804126/acker_bilk_-_feelings.mp3" loop=infinite>

                                              Raport asupra activităţii

                                                  între anii 2001-2006

                                  a doamnei institutor BABII DANIELA

 

în vederea participării la concursul de acordare a gradaţiei de merit pentru perioada 2007-2011

 

Specialitatea: institutor gradul I

Studii: LICEUL PEDAGOGIC SUCEAVA-1987

            COLEGIUL UNIVERSITAR LB. ENGLEZĂ-2001

INSTITUTUL PARTICULAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT „MIHAI    EMINESCU” LB. ENGLEZĂ – LB.ROMÂNĂ-2001 cu filtre la

UNIVERSITATEA „Al.I.CUZA” –2001

Vechime în învaţământ: 19 ani

Grad didactic: gradul I, în 1998 cu media 10.00

Unitatea de învăţământ unde funcţionează: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 SUCEAVA din 1987

 

Punctul 1.ACTIVITĂŢI CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

a).Pregătirea elevilor şi performanţele  obţinute în urma testărilor

 

          Pregătirea elevilor reprezentată de testările la sfârşit de ciclu primar au evidenţiat rezultate foarte bune, la sfârşitul clasei a IV-a media de promovabilitate fiind de 100%, testările având punctaje începând cu 80 de puncte până la maximum, 100 de puncte.

          Noua serie de elevi, colectiv  preluat de la GPP NR. 9 Prichindelul

de la doamnele educatoare Elena Chelaru şi Dorina Dunăreanu, deşi provenind de la grupă cu predare în sistem step-by-step, s-au acomodat cu succes programului şcolar: nu au existat cazuri de abandon şcolar, iar elevii care s-au mutat în clasa aIIa cu domiciliul s-au integrat foarte bine exigenţelor Şcolii Nr.3 Suceava. Precizez că de 16 ani preiau colective închegate ale doamnelor educatoare mai sus menţionate.

          M-am preocupat în intreaga mea carieră de calitatea actului didactic şi am respectat principiile deontologiei profesionale şi în cazul actualilor elevi. Astfel am lucrat respectând particularitătile individuale ale fiecărui elev, considerând că şi elevii foarte buni au nevoie de tratare diferenţiată. Am organizat în fiecare zi de joi pregătire suplimentară pentru concursul Cangurul la cererea elevilor, iar elevii pasionaţi de literatură au participat la cercul de literatură „Literatura-grădina sufletului meu” . Pentru elevii cu stil lent de învăţare organizez jocuri diverse la sfărşitul fiecărei ore („Colţul vesel”, „Zarul cunoştinţelor”).

          Predarea, sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor au caracter activ participativ, iar evaluarea e permanent cuantificabilă în itemi de referinţă pentru a da posibilitatea atât copiilor cât şi părinţilor de a vizualiza baremul de evaluare. Fiecare elev deţine un portofoliu personal

în care adunăm de pe Internet sau din surse bibliografice informaţii grupate pe discipline. Precizez că sala de clasă are mobilier modular şi a fost dotată din donaţii şi sponsorizări cu calculator conectat la Internet în anul şcolar 2003-2004, devenind laboratorul de integrare europeană al şcolii.

          Integrarea elevilor în clasa a V-a a fost un real succes. Clasa a IV-a D a fost preluată integral de d-na profesoară HULUŢĂ ECATERINA, profesor de matematică şi diriginte, aceasta fiind a treia generaţie de elevi pe care i-am încredinţat-o. Testele predictive la matematică au avut media 9,25, iar la limba română s-au înregistrat punctaje de la 7 puncte  terminând cu 9,50 puncte, media de promovabilitate fiind de 98,3%. Mai mult, în cei patru ani şcolari  2002-2006  elevii au participat la olimpiada de limba româna şi de matematică. La olimpiada de matematică au obţinut punctaje maxime (Antohi Bogdan 10, Luculescu Andrei 10, Maxim Cătălin 9,90), primul şi al doilea elev calificându-se şi la faza judeţeană a concursului de matematică în clasa a V a.

          Acelaşi elev, Antohi Bogdan, s-a calificat şi la concursul de limba şi literatura română, „Mihai Eminescu”, unde a primit  nota 9,00 la faza judeţeană a concursului. Rezultate asemănătoare au inregistrat şi in anii urmatori,ei fiind acum in clasa aVIIIa.

     b). Performanţe în SEI, Sistemul educativ informatizat

         Încă din anul 1999 deţin calculator personal, iar în anul 2000 am achiziţionat şi un laptop. În  anul 2006 am urmat cursul de operare pe calculator si cursuri AEL în cadrul Casei Corpului Didactic (conform copiei după foaia matricolă). În anul 2002 clasa a fost dotată din donaţii cu calculator conectat la Internet, imprimantă şi boxe, astfel încât am lucrat permanent în sistem electronic. Precizez că am achiziţionat personal şi o imprimantă cu laser şi un scanner, care mă ajută în editarea revistei clasei, Amintiri din copilăria noastră, premiată cu premiul I  la concursul organizat de ISJ,în iunie 2005 şi care a apărut şi în anul şcolar 2005-2006 şi a revistei de popularizare ştiinţifică ” Învaţă cu mine despre păsări”. Calculatorul mă ajută extrem de mult în realizarea fişelor de evaluare cît şi la culegerea de informaţii de pe Internet, astfel încât a devenit un mijloc indispensabil de informare  . Mai mult, în fiecare luni vizionăm pe calculator filme ca Dumbrava minunată, Amintiri din copilărie, filme istorice adaptate lecturilor istorice din manual sau din lecturile suplimentare-Dacii, Mircea, Mihai Viteazul. Folosesc softuri educaţionale în predarea tablei înmulţirii, a istoriei patriei, softuri primite din partea Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, dar şi lectii AEL realizate de mine sau de alţi colegi,preluate de pe Internet.

           În luna martie 2005 elevii mei au intrat pe site-ul www.futurum 2005 al manifestărilor legate de Spring day în programul „Be famous for 15 minutes!”, şi au apărut cu imagini şi un scurt rezumat al activităţilor lor ecologice. Elevii clasei mele au participat trei ani la rând la cercul de informatică organizat de d-na prof. Luculescu Daniela şi  fiecare deţine acasă un calculator personal. Anul acesta merg la Palatul Copiilor la cercul de informatică unde lucrează sub îndrumarea dnei Şoiman Ştefania.

           Am urmat  cursul AEL la CCD în perioada 21 august – 14 septembrie 2006 finalizat cu concurs on line la care am obţinut 36 de puncte din 40 posibile. (cf. adev.)

 

  c).şid). Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursurile de profil şi olimpiade şcolare

·        Menţiune specială la expoziţia -concurs la nivel naţional şi internaţional „European Christmas Tradition”,Iaşi, decembrie 2006

·        Menţiune la concursul naţional „Democraţie şi toleranţă”,etapa judeţeană,27 mai 2006, cu un echipaj mixt clasa a VII a, a IV a, eleva Leonte Alexandra şi elevul Ţibulcă Paul

·        Menţiune la concursul internaţional Kallokagathia „Proiecte de mediu – etapa judeţeană 29 aprilie 2006”,  cu un echipaj format din elevele Stroe Sabina şi Buliga Alexandra

·        Premiul special  la sesiunea de comunicări ştiinţifice, etapa judeţeană, 10 iunie 2006

·        Premiul I la concursul interjudeţean „Locuim pe acest pământ, depinde de noi cum”, etapa judeţeană 10 iunie 2006 cu un echipaj al clasei aIIIa D, desfăşurat la Muzeul apelor, Fălticeni şi organizat de MEC, ISJ Suceava, CCE Fălticeni şi CGE Suceava.

              

          În anul şcolar 2005-2006 am participat la faza locală a olimpiadei naţionale de educaţie moral-civică cu 7 grupe de elevi, înregistrând note de la 6,50 la 7,00 şi la Concursul internaţional „KANGOUROU” unde 5 elevi au fost premiaţi, dintre care doi cu premiul I în anul şcolar 2004-2005. Eleva Filipciuc Andreea a obţinut premiul III cu 104,7 puncte, iar 5 elevi au obtinut peste 60 de puncte in anul şcolar 2005-2006.Toţi elevii au fost premiaţi cu diplome şi jocuri. Am participat cu întreg efectivul de elevi la Concursul naţional Winners, limba română , în decembrie 2005 şi mai 2006. Ataşez copii ale diplomelor copiilor care au primit premii din partea organizatorilor.

         Am organizat pregătiri suplimentare în zilele de marţi şi joi, pentru concursul Cangurul (matematică), Winners(limba română) şi pentru olimpiada de educaţie civică, acest program de pregătire extinzându-se de la o serie la alta, deoarece absolut toţi elevii din clasă au dorit să participe. Aceste ore s-au desfăşurat în afara orelor de program.

  De asemenea am însoţit permanent echipajele la olimpiada de educaţie civică şi pe concurenţii de la Winners şi Cangurul, iar atunci când s-a organizat faza pe şcoală am făcut parte din comitetul de organizare, fiind şi supraveghetor în clasele în care nu erau elevi din clasa mea, în fiecare an.

         Am participat activ cu lucrări la expoziţia concursului judeţean Echinox cu 6 desene, toate premiate cu premiul I, II şi III .(conform dilpomelor primite de elevi).

          Eleva Constantineanu Mălina a participat la  concursul naţional „Suntem copiii Europei”,Botoşani, 29 aprilie 2006, organizat în cadrul Simpozionului Naţional „Asigurarea calităţii în educaţie prin utilizarea strategiilor de evaluare eficientă în procesul de predare-învăţare”.

           Elevele Devisevici Ioana şi Vasilachi Cristina au obţinut premiul de participare la concursul naţional „ Participarea copiilor în lupta împotriva violenţei asupra copilului” iunie 2006, organizat de Salvaţi copiii, filiala Suceava.

            Ca şi corespondent al revistei „Viitorul la pătrat” de la Iaşi am îndrumat elevii clasei mele şi ai şcolii să participe la concursurile naţionale organizate sub egida revistei: de desen „Petale de suflet”, de circulaţie „O secundă pentru viaţa ta”, de română şi de matematică „Concursurile noastre” în anii şcolari trecuţi ca şi în anul şcolar 2005-2006. Scrisul foarte mărunt şi multitudinea de participări face imposibilă xeroxarea tuturor dovezilor(revista apare lunar) .

          Am participat cu un număr de 5 elevi la concursul „ Vis de copil în casa bunicilor” organizat de Casa bucovineană Suceava.     

          Am organizat expoziţii cu lucrări ale elevilor în cadrul G.P.P. Nr. 9 „Neghiniţă” Suceava şi elevi de-ai mei au participat activ la expoziţiile cu vânzare din cadrul proiectului „ECOŞCOALĂ”.

 

 a). Calificativ „foarte bine” în anul şcolar 2005-2006

 e). Activitate de coordonator de proiecte şi programe educative

     Anexez aici o planificare a activităţilor proiectului internaţional pe care-l coordonez de 4 ani,urmand ca in dosar să ataşez acte doveditoare şi de pe parcursul celorlalţi ani .

       I.    PROIECT INTERNAŢIONAL „ECO HEALTHY FOOD”

           Planificarea  activităţilor – anul şcolar 2005-2006

                                              Inst. Babii Daniela

Sem I

 

1.    Schimb de experienţă pe teme ecologice cu cadre didactice de la Liceul Dimitrie Cantemir Iaşi , Şcoala Nr. 12 Iaşi, GPP. Nr. 12 Iaşi- 24 septembrie 2005

2.     Vizită de informare la Şcoala Mitocul Dragomirnei cu încheierea unui protocol de colaborare – 20 octombrie 2005

3.     Vizită de informare la Şcoala Şcheia şi GPN Şcheia. Prezentarea E-urilor din diferitele snacks-uri din comerţ -25 octombrie 2005

4.     Perfectarea unui acord de colaborare cu CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ- 1 noiembrie 2005

5.     Conlucrarea cu ONG- uri ca AREAS, ARED, AESV şi prezentarea proiectului în cadrul programelor MATRA- KAP

pentru finanţare, programe spijinite de ambasada Olandei la Bucureşti- 11noiembrie 2005

6.    Participarea cu atelierul „HEALTHY FOOD FOR            HEALTHY CHILDREN” la festivitatea de arborare a STEAGULUI VERDE -3 NOIEMBRIE 2005

Sem al II lea

1.       Comunicarea pe INTERNET a activităţilor realizate de partenerii noştri din jud. Botoşani, Bacău, Buzău - 4 februarie 2005.

2.        „ O zi fără E-uri” întâlnire cu părinţii elevilor din şcoala noastră incluşi în proiect : III D, III C, III E , IV D – 20 martie 2006

3.         Vizită de informare şi de prezentare a proiectului cu încheierea protocolului de colaborare la Şcoala Siret „Petru Muşat” aprilie 2006

4.         Chat pe INTERNET pe tema alimentaţiei ecologice cu ocazia manifestărilor  Spring Day- aprilie 2006

5.       Participarea la concursul „Democraţie şi toleranţă” 27 mai 2006, concursul „Proiecte de mediu – etapa  2006” ,5 iunie 2006, Sesiunea de comunicări ştiinţifice,10 iunie 2006 şi la concursul „Locuim pe acest pământ, depinde de noi cum”, iunie 2006.

Alte proiecte in care sunt implicată:

 II.    Proiect educativ „Conflictul şi negocierea lui în mediul şcolar”

III. Proiect educativ „Incălcarea drepturilor omului prin comercializarea alimentelor care conţin aditivi cancerigeni”

 

            n). ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  CU ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE                    

                   Încă din clasa I elevul Cazan-Măcişanu Theodor a avut probleme de adaptare socială, lovindu-şi  în mod brutal  în repetate rânduri colegii, jignindu-i cu vorbe urâte. Am procedat în trei etape:

1.   sesizarea părinţilor,realizarea de întâlniri periodice, discuţii la mese

rotunde cu părinţii copiilor afectaţi de comportamentul său. La discuţii au fost prezenţi şi părinţii elevului Cazan.(clasa I şi a II a).Soluţiile date: integrarea lui în cercuri sportive, matematice, de modelare a lutului (organizat de Hanul domnesc ,Suceava), vizionări a tuturor spectacolelor cu caracter educogen, la care a făcut faţă oricăror cerinţe, în afara celor care vizau un comportament social adecvat

2.   conlucrarea cu psihologi şi medici

3.   conlucrarea cu conducerea şcolii şi scăderea notei la purtare la 9 în clasa a II a , an şolar 2004-2005

                Pe parcursul clasei a III a, an şcolar 2005-2006 am decis o supraveghere atentă şi o implicare a elevului în multe activităţi împreună cu colegii săi. Am iniţiat un program de remediere comportamentală în colaborare cu centrul de observare psihologică şolară.

             Discuţiile cu d-na psiholog Fântânariu au relevat prezenţa unui tip de autism comportamental de conjunctură, dar cum elevul este la o perioadă de continuă transformare, se continuă observaţiile asupra lui. (conform cu anexele).

           

   m). Activităţi metodice:

·         Am fost  responsabila comisiei metodice a claselor a II-a în anul 2004-2005 şi am deţinut aceeaşi funcţie şi în anul şcolar 2005 -2006 la clasele a III a .

·        am participat activ la toate cercurile pedagogice şi comisiile metodice cu lecţii demonstrative, referate şi programe artistice (conform adeverinţelor anexate)

·        am coordonat colectivul redacţional al revistei semestriale „Amintiri din copilăria noastră”, al Buletinului informativ al şcolii noastre şi al revistei de popularizare ştiinţifică ”Învaţă cu mine despre păsări”.

        

      Reviste şcolare şi de specialitate : Am participat şi particip la realizarea revistei „10 PLUS”, a Şcolii cu clasele I-VIII, nr 10 Suceava, revistă ce a ocupat locul al II-lea la concursul revistelor şcolare în anul şcolar 2005-2006. Elevii mei au publicat poezii şi eseuri clasele I şi a IV-a şi au apărut cu poze din desfăşurarea programului educativ Eco Alimentaţie, Eco Fashion şi  din serbările şcolare.(conform copiilor xerox). Extrase din documentaţia proiectului Ecoalimentaţia au fost publicate în revista eco a şcolii, „Eco-Junior”,

Revista clasei „Amintiri din copilăria noastră” a participat la Concursul de reviste ale claselor „Creativitate şi cetăţenie democratică”, iunie 2006, , organizat de CCD şi ISJ.(deliberarea nu s-a efectuat, un număr al revistei fiind şi acum la CCD).

Am participat la realizarea buletinului informativ al şcolii,”Realizări şi perspective” ISSN 1841-2653, publicand articole şi informaţii.Fac parte din colectivul de redacţie al acestei publicaţii lunar,în fiecare din cele 12 numere apărute până acum.

Am publicat articolul „Hedonismul comunicării interpersonale în mediul şcolar” în „Şcoala viitorului”, revistă de informare şi documentare  profesională, Vaslui, 2005.

Sunt colaborator permanent la revista interactivă a dascălilor din şcolile de pretutindeni „Viitorul la pătrat” , Iaşi, ISSN -1583-3372. (conform copiilor xerox).

 h).  Coordonarea  activităţilor din cadrul Strategiei de acţiune comunitară prin contribuţii la creşterea prestigiului şi a calităţii unităţii de învăţământ prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, europene şi internaţionale

           În ceea ce priveşte comunicarea cu părinţii şi  autorităţile locale,am organizat consultaţii cu părinţii elevilor clasei a III a  în cadrul programului „EDUCAŢI AŞA” şi în cadrul proiectului internaţional P.E.A.C.H. sedinţe  periodice cu părinţii, lecţii deschise, vizite la locul de muncă al părinţilor, ore comune de abilităţi şi educaţie plastică în care elevul a conlucrat cu propriul părinte la realizarea obiectelor pentru expoziţia cu vânzare. (dovadă stau articolele din Buletinul informativ al Şcolii nr.10 ,în copie).

         Având în vedere colaborarea permanentă cu părinţii elevilor am instituit un caiet de comunicare părinte-învăţător-elev care şi-a adus o considerabilă contribuţie la lărgirea dialogului şi a comunicării în spectru educogen. Am reuşit să realizez şi o strategie de aplanare a conflictelor interpersonale dintre elevi, invitând la o masă rotundă, devenită deja obicei al clasei, pe cei implicaţi împreună cu ambii părinţi.

         La sfârşitul fiecărei luni organizez şedinţe cu părinţii pentru o informare completă cu privire la evoluţia elevilor. (conform copiilor după procesele verbale din ultimele luni),iar părinţii elevilor mei participă la şedinţe ale părinţilor pe şcoală ca factori de decizie(d-l Secrieru Iordănel este de 4 ani preşedinte al comitetului de părinţi pe şcoală).Periodic invit la şedinţe şi conducerea şcolii, pe d-na directoare prof. Lidia Acostoaie şi pe d-l director,prof. Iov Eugen.

         Colaborez cu domnul inspector şef Cucercă Constantin şi d-ra subofiţer Amătrăşoaie Daniela - fostă elevă - din cadrul Secţiei de poliţie Burdujeni, care au susţinut mai multe şedinţe de popularizare a legislaţiei în vigoare.

          La manifestările ecologice din cadrul şcolii cu atelierul Ecoalimentaţia sau legate de proiectul Comenius 3.1,(lecţie demonstrativă), elevii mei au avut prilejul de a se întâlni cu d-l primar Ion Lungu şi cu d-na viceprimar Angela Zarojanu, care le-au apreciat efortul ecologic.(mai 2005,noiembrie 2005,conform pliantelor activităţilor şi diplomelor )

          De asemenea, am avut o foarte bună relaţionare cu părinţii elevilor, desfăşurând numeroase activităţi în comun cu aceştia şi cu copiii lor  (serbări, excursii, drumeţii, vizite la muzee). Ataşez copii ale proceselor verbale de la ultimele excursii şi vizite la intreprinderi, precum şi pliante ale serbărilor desfăşurate în parteneriat cu Casa de cultură sau Complexul Muzeal Bucovina.

        Am continuat  activităţile din proiectul educativ „Literatura, grădina sufletului meu” şi din proiectul program „Conflictul şi securitatea umană” cu tema „Dezacordul marcant între părinţi şi insecuritatea copiilor lor ca efect de durată”, proiecte cu care am participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Particip ca membru voluntar în proiectul local privind  educaţia ecologică a elevilor din cadrul Proiectului Naţional Ecogrădiniţă/Ecoşcoală.

          De asemenea, am iniţiat proiectul internaţional „ECO HEALTH FOOD” sau Ecoalimentaţia în cadrul proiectului „ECOŞCOALĂ”. Centrul de interes al proiectului îl constituie multitudinea de E-uri din alimentaţia curentă a populaţiei şi reducerea acestora prin educaţie ecologică. La început am desfăşurat activităţi de informare a copiilor  din şcoală şi a  părinţilor lor. Am conlucrat şi încheiat parteneriate cu şcolile şi grădiniţele din oraş,dar şi cu o serie de şcoli şi grădiniţe din mediul rural, ajungând să desfăşor activităţi ecoalimentare cu elevii mei la şcoli, grădiniţe şi licee din judeţul Iaşi şi Buzău sau împreună cu copii din Serbia şi Muntenegru care au sosit în Suceava în cadrul unui proiect lansat de Şcoala „Ion Creangă” .

          Proiectul este aprobat de ISJ, DSV,medic Gianina Lupeş,de Salvaţi Copiii, Crucea Roşie ,filiala Suceava, şi a fost propus spre finanţare Matra Kap la Ambasada Olandei la Bucureşti în noiembrie 2005(anexez prima filă a proiectului redactat în limba engleză) .

         Am încheiat un acord electronic de colaborare cu Asociaţia Happy Kids, Ankara, reprezentant, ing.  Aly Ullisoy.

        Precizez că nu am încheiat parteneriate decât în baza activităţilor ecologice realizate de elevii şcolii noastre,în special de elevii mei pe care i-am educat ecologic într-o manieră voit paideutică, având sponsorizare şi mijloc de transport asigurat de d-l Flutur Gheorghe şi navigând pe Internet. Lista şcolilor implicate în proiect a fost publicată şi în revista „Viitorul la pătrat”,(vezi anexele) aprobată de ISJ Iaşi, proiectul derulându-se din anul şcolar 2002-2003, iar unele dintre activităţi au fost filmate şi le pot pune la dispoziţie pe format electronic. Nu mai vorbesc de multitudinea de fotografii care se găsesc pe site-ul şcolii noastre www.ecoscoala10sv sau pe CD-uri, pe pliantele activităţilor desfăşurate la noi în şcoală cu ocazia schimburilor de experienţă. O activitate în parteneriat a fost ( organizată de comisia metodică pe care am condus-o  doi ani ) un schimb de experienţă ecologică cu unităţi şcolare din judeţul Iaşi.(ataşez copia după programul activităţilor ca şi diploma primită cu această ocazie, precum şi lista cu şcolile partenere- 27 septembrie2005).

   Trebuie să precizez că toate  activiţăţile le desfăşor în afara orelor de curs şi că acestea nu împietează cu nimic desfăşurarea procesului instructiv –educativ, dimpotrivă,constituie o pârghie care îi motivează pe elevi pentru a obţine rezultate foarte bune la învăţătură. Ziua de miercuri,în care desfăşor activităţile ecologice după ore, este diferită de celelalte pentru că elevii mei ştiu că vor vizita alte şcoli, vor cunoaşte alţi elevi pe care îi vor informa cu privire la aditivii din alimente.Simplul fapt că vor face o miniexcursie la sfârşitul orelor îi face mai cooperanţi, mai dornici de a învăţa. Şi asta se întâmplă de 3 ani.

   Am participat activ la toate acţiunile şcolii din ultimul an şcolar şi pentru a ilustra mai bine această activitate anexez o listă cu ceea ce se realizează în fiecare an şcolar la Ecoşcoala cu cls. I-VIII NR. 10 Suceava, unitate de învăţământ în care lucrez din 1987 şi de care sunt legată nu numai profesional,dar şi sufleteşte.

          În anul şcolar 2005-2006 am reînnoit  acordul de colaborare cu revista Viitorul la pătrat, din jud. Iaşi, devenind colaborator permanent. Elevii mei au publicat poezii în suplimentul Micul condeier. Personal am publicat mai multe articole în care am popularizat activităţile desfăşurate în şcoală, unul din ele fiind cel legat de prezenţa în şcoala noastră a d-lui SERGIO SANTO, reprezentant al FEE, Asociaţia Mondială de Ecologie,  pe data de 3 noe.2005 cu ocazia festivităţii de primire a Steagului Verde. (conform copiilor xerox ale  paginilor din revistă).     

Alte activităţi de parteneriat :

De asemenea colaborez permanent cu AREAS, Asociaţia regională de educare a adulţilor, Suceava.Prin intermediul acestei organizaţii am fost vizitaţi de membri voluntari ai PEACE CORPS,d-na Karen Brack, USA, care a desfăşurat cu  elevii mei mai multe activităţi în care s-a dovedit chimic nocivitatea E-urilor din alimentaţie. Am avut chat-uri pe Internet pe aceeaşi temă cu coordonatorul Peace Corps pentru România,d-na Daniela Duca. Ataşez un prim e-mail trimis. Acest  proiect a captat atenţia şi d-nei Joella Gipson, profesor la Wayne State University College of Education, Detroit, SUA, care a prezentat elevilor mei şi mai multor cadre didactice implicate în proiect, în mai 2005,obiceiurile alimentare ale populaţiei din nord-estul Americii,fiind oaspete al şcolii noastre şi cu care am colaborat pe Internet în anul şcolar 2005-2006 .

Sunt membru fondator al ARED, Asociaţia Regională de Educaţie şi Dezvoltare Suceava, sub egida căreia am participat la Festivalul Şanselor Egale desfăşurat la Suceava, ediţia a IV a.Organizatorii mi-au înmânat şi o diplomă pe care o ataşez documentelor doveditoare. noe.2005

Sunt membru al Asociaţiei Educatorilor Suceveni , AESV, încă de la înfiinţare şi am participat activ la toate manifestările organizate : Şcoala de vară,Simpozionul internaţoinal, întâlnirile din ultima luni din lună,concursul Echinox, concursul revistelor şcolare, cursuri de formare, balul educatorilor. Consider AESV o asociaţie profesională care mi-a dat ocazia de a mă afirma permanent. ARED are un acord de conlucrare cu AESV.

Colaborez de 16 ani cu GPP Nr. 9 „Neghiniţă”, Suceava, preluând colective închegate ale doamnelor educatoare Chelaru şi Dunăreanu. Am conlucrat în cadrul programelor de implementare a metodei alternative STEP-BY-STEP, cu ocazia „Zilelor Porţilor Deschise”, „SPRING DAYS”, expoziţii, serbări (conform adeverinţelor anexate), vizite la muzee, activităţi desfăşurate în comun.

 

       

 Art. 21.  Criterii privind activitatea metodică, ştiinţifică şi culturală

         a). Activităţi demonstrative, comunicări la sesiuni desfăşurate în şcoală

               Ca responsabil al comisiei metodice am organizat un schimb de experienţă cu unităţi şcolare din judeţul Iaşi, unde am prezentat documentaţia proiectului „Eco Health Food”-17 septembrie 2005(cf. cu pliantul activităţii).

              În data de 2 decembrie 2005 am susţinut o activitate în cadrul comisiei metodice cu tema „Colaborarea dintre elevi în procesul de predare” şi un referat cu aceeaşi temă cu aplicabilitate în învăţarea ortografiei, folosind cunoştinţele acumulate la cursul de perfecţionare „Managementul clasei” din 4 noe.2005.(cf. cu planificarea activităţilor metodice)

 

  Şcoala noastră a organizat simpozionul „Educaţie ecologică – necesitate europeană, necesitate educaţională”, 27 mai 2006 în cadrul căruia am prezentat proiectul program „Încălcarea drepturilor omului prin comercializarea produselor alimentare care conţin aditivi cancerigeni” în power point în colaborare cu prof. Gula Mihaela şi referatul „ Eco – repere atitudinale ale muncii de la catedră”. Am fost şi moderatorul sălii 4 -secţiunea 2 a simpozionului. (cf. diplomelor şi pliantelor)

               În luna februarie 2006 am diseminat părinţilor clasei a III a D obiectivele proiectului P.E.A.C.H. şi am desfăşurat mai multe activiţăţi prezentate pe larg în Buletinul informativ al şcolii.(cf.copiilor xerox)

                 Lucrări ştiinţifice publicate înregistrate cu ISBN sau ISSN

1). în Analele Universităţii Ştefan cel Mare anul II, nr. 1 , 2001, ISSN:1582-1129, „Lecturarea textelor epice -  act creator în învăţământul primar”, pag. 57;

2). în  volumul de studii de  specialitate„La Putna  lumina nu s-a stins” –simpozionul interjudeţean, Suceava,27 martie 2004, ISBN : 973-86511-8-2 cu lucrarea „Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”, pag. 18;

3). în volumul „Interferenţe didactice. Periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională” –comunicări ştiinţifice ,Bacău, 15 mai 2004, ISSN: 1584-3777 cu lucrarea „Dezacordul marcant între părinţi şi insecuritatea copiilor lor ca efect de durată”pag. 20;

4). în volumul „Deschideri europene” – studii de specialitate Botoşani,aprilie 2005, ISSN:1841- 5199 cu lucrarea „Parteneriatul în predarea diferenţiată a ştiinţelor naturii în clasa a II a”,pag. 211

5). în volumul „Interferenţe didactice”- ediţie specială, 13 noiembrie 2004, Bacău, ISSN 15884-3777, cu lucrarea „ Hedonism şi afectivitate în                       

Proiectarea şi derularea  serbărilor şcolare”

       6). în volumul „Impreună pentru un viitor mai verde” Suceava 5 martie 2005, ISBN:973-660-142-0, lucrarea „Eco – alimentaţia şi influenţa E-urilor asupra sănătăţii”,pag 390 o).

 

       o). Participări la activităţi de formare CCD şi ISJ

§„ „Managementul clasei”, noe. 2005 (conform adeverinţei nr. 1463 din 7.12.2005) – 12  ore

§ „Tendinţe actuale în ştiinţele educaţiei”, ediţia II, organizată de AESV, 31 iulie – 4 august 2006, Suceava (Şcoala de Vară), însumând un număr de 40 de ore de formare

§ Curs de formare „Educaţia elevilor cu dislexie”,20-21 ianuarie 2005 (cf. adev. nr.28 din 25 ian 2005)

§Curs de iniţiere IT şi curs AEL organizat de CCD, 36 ore de formare(conform adeverinţei anexate)

 

 

         Participare la simpozioane, sesiuni de comunicări:

Øla nivel interjudeţean

vSimpozionul dedicat Zilei Mondiale a Mediului   5 iunie 2006 (cf. adev. nr.5535 din 6.06.2006) cu lucrarea „Manifest pentru o alimentaţie fără aditivi cancerigeni”

vSimpozionul  interjudeţean ediţia I „Eco – Şcoala Exemple de bună practică” Bosanci (conform diplomei  din 4.06.2006)

Øla nivel naţional şi internaţional

vSesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ediţia I cu tema „ Eficientizarea actului didactic printr-o strânsă cooperare dintre educatoare-învăţător- părinţi” 3 decembrie 2005, Vaslui (conform adeverinţei nr. 924 din 3.12.2005) cu un referat

vSimpozionul naţional ediţia I „Educaţia ecologică –necesitate europeană,necesitate educaţională” 27mai 2005 (conform diplomei) cu un proiect şi un referat

v Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice şi referate a cadrelor didactice „Comunicarea în era informaţională (cf. pliantului din 27 mai 2006) cu lucrarea „Hedonism şi comunicare”

vSimpozionul naţional „Strategii alternative de diferenţiere şi individualizare în predare-învăţare-evaluare(cf. diplomei) Botoşani, 11 aprilie 2006

vSimpozionul internaţional „Educaţia timpurie pentru valori europene”ediţia I , 18 martie 2006, (cf. diplomei)

vSimpozion internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană”ediţia II, 15 aprilie 2006 (cf. diplomei)

ØSchimburi de experienţă

vSchimbul de experienţă cu şcoli din municipiul Iaşi

 

                 Lucrări ştiinţifice publicate înregistrate cu ISBN sau ISSN

1). în Simpozionul naţional „Educaţia ecologică-necesitate educaţională,necesitate europeană”anul I, nr. 1 , 2006, ISBN(10):973-87227-6-4şi ISBN(13) 978-9973---87227-6-7 1582 cu lucrarea proiect, pag. 93 şi referat pag. 84;

2). în  volumul de studii de  specialitate„Comunicarea în era informaţională” –simpozionul interjudeţean, Suceava,27 mai 2006, ISBN : 973-87606-8-6-6 cu lucrarea „Hedonismul şi predarea ortografiei în ciclul primar” pag. 308;

3). în volumul „Interferenţe didactice. Periodic pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională” – studii de specialitate , Bacău, nr.3 2006, ISSN: 1584-3777 cu lucrare pag. 97;

4). în volumul „Deschideri europene” – studii de specialitate Botoşani,aprilie 2006, ISSN:1841- 5199 cu lucrarea „Parteneriatul în predarea diferenţiată a ştiinţelor naturii în clasa a III a”,pag. 211

         5). în volumul „Simpozion internaţional Educaţia timpurie pentru valori europene”- ediţie specială, 2006, Rădăuţi, ISBN(10) 973-87227-2-1, cu lucrarea „Adaptarea stilului educaţional al învăţătorului la tipul de gândire autist al copilului cu CES”pag.275

          6). în volumul „Şcoala Viitorului” Vaslui, 3 decembrie 2005  , ISBN:973-660-142-0, lucrarea „Hedonismul comunicării interpersonale în mediul şcolar”,pag 15.

  Reviste şcolare şi de specialitate : Am participat şi particip la realizarea revistei „10 PLUS”, a Şcolii cu clasele I-VIII, nr 10 Suceava, revistă ce a ocupat locul al II-lea la concursul revistelor şcolare în anul şcolar 2005-2006. Elevii mei au publicat poezii şi eseuri clasele I şi a IV-a şi au apărut cu poze din desfăşurarea programului educativ Eco Alimentaţie, Eco Fashion şi  din serbările şcolare.(conform copiilor xerox). Extrase din documentaţia proiectului Ecoalimentaţia au fost publicate în revista eco a şcolii, „Eco-Junior”,

Revista clasei „Amintiri din copilăria noastră” a participat la Concursul de reviste ale claselor „Creativitate şi cetăţenie democratică”, iunie 2006, , organizat de CCD şi ISJ.(deliberarea nu s-a efectuat, un număr al revistei fiind şi acum la CCD).

Am participat la realizarea buletinului informativ al şcolii,”Realizări şi perspective” ISSN 1841-2653, publicand articole şi informaţii.Fac parte din colectivul de redacţie al acestei publicaţii lunar,în fiecare din cele 12 numere apărute până acum.

Am publicat articolul „Hedonismul comunicării interpersonale în mediul şcolar” în „Şcoala viitorului”, revistă de informare şi documentare  profesională, Vaslui, 2005.

Sunt colaborator permanent la revista interactivă a dascălilor din şcolile de pretutindeni „Viitorul la pătrat” , Iaşi, ISSN -1583-3372. (conform copiilor xerox).

 

          ACTIVITATE PERSONALĂ ÎN PROIECTE ,PROGRAME DE REFORMĂ EDUCAŢIONALĂ

·        participare la activităţi STEP By STEP comune cu GPP Nr. 9 Prichindelul 

·        participare în programul „Şanse egale” alături de ONG AREAS şi ARED

·        iniţierea proiectului ECOALIMENTAŢIA în cadrul programului ecologic „Eco şcoala”(cf. documentelor anexate)

·        participarea la programul internaţional iniţiat de Agenţia Socrate COMENIUS 22C în anul şcolar 2005-2006 (cf. copiilor xerox)

·        participarea la programul UNICEF : proiect FOSTERING PEACEFUL CO-EXISTENCE THROUGH ANALYSIS AND REVISION OF HISTORY CURRICULA AND SCHOOL TEXTBOOKS IN SOUTH-EAST EUROPE prin e-mail d-lui Jean Bernard, sediul UNICEF, Paris

·         

·        participare la Proiectul „PEACH” ,Comenius 22.1,program internaţional cu parteneri din Turcia şi Finlanda(cf. diplomei)

·        Participare cu proiectul HEALTH FOOD FOR HEALTH CHILDHOOD

la programul MATRA KAP GRANT(cf. documentelor anexate) şi la proiectul BTC, Anglia (cf. paginilor xeroxate din proiect)

 

  Participări la activităţi de formare CCD şi ISJ

§„ „Managementul clasei”, noe. 2005 (conform adeverinţei nr. 1463 din 7.12.2005) – 12  ore

§ „Tendinţe actuale în ştiinţele educaţiei”, ediţia II, organizată de AESV, 31 iulie – 4 august 2006, Suceava (Şcoala de Vară), însumând un număr de 40 de ore de formare

§ Curs de formare „Educaţia elevilor cu dislexie”,20-21 ianuarie 2005 (cf. adev. nr.28 din 25 ian 2005)

§Curs de iniţiere IT şi curs AEL organizat de CCD, 36 ore de formare(conform adeverinţei anexate)

 

                h). Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare

·        Ecoalimentaţia ,proiect internaţional, sponsor D-l Gheorghe Flutur

           i). –membru fondator ARED (cf.copiilor după statutul ONG)

               - membru AESV

               -voluntar în AREAS

 

 

 

                                                                     Inst. Babii Daniela